Energieopwekking

Bereik ook een 'nul-op-de-meter'-standHeeft u ook de behoefte om verdere stappen te zetten naar energie-neutraal wonen? Behalve met het isoleren van uw woning is er met het benutten van de zon, middels stroom of warmte, de mogelijkheid om de gasmeter flink terug te brengen, zelfs overbodig te maken! Ik kan het proces om van uw woning een energie-neutrale woning te maken, begeleiden in raad en daad. Bijvoorbeeld door het opstellen van het EPA-maatwerkadvies, bezorg ik u een praktisch document, aan de hand waarvan u beslissingen kunt nemen in het verbeteren van de woning. Inclusief de opties op welke wijze stroom/warmte op te wekken, hoe de woning te verwarmen (warmtepomp, infra-rood-panelen), in elk geval stappen op weg naar het wonen zonder aardgas. Vraag een gratis advies gesprek aan over mijn diensten in raad en/of daad.